Zasouvacie blistre


Zasouvaci blister je vytvorený tak, že se na vytvarované a vyseknuté fólie prevedie dvoj alebo trojstranný ohyb. Tím vznikne priestor pre zasunutie tlačenej podkladovej karty. Výhoda tohoto balenia je v možnosti výrobok vybrať a vložiť zpeť bez znehodnotenia obalu. Dalším kladom je jednoduché zabalenie výrobku bez potreby dalšieho strojného vybavenia.

Zasuvaci blister