O firme

Soukromá firma vznikla v roku xxxx s hlavním zameraním na zákazkovu výrobu vakuovo tvarovaných obalov a plastov.

Od 17.8.2012 pôsobíme vo vlastních, novo zbudovaných výrobních priestoroch, ktoré sme dalej rozširili o sklad a expedicu výroby. Tím nám vznikla možnost zvýšenia výrobnej kapacity a služieb spojených s kompletním zpracováním plastových fólií a dosiek – PVC, PET A, PET G, HPS, ABS, PP, PMMA, PSPE…

Vyroba

Zaistíme vývoj a výrobu vhodného obalu pre dodaný výrobok.
Navrhneme nejvhodnejší zpôsob zpracovánia a druh materiálu. Vyrobíme zkušobne formy pre vyvzorkovanie požadovaného výlisku. Po schválení pripravíme všetky plnohodnotné nástroje pre vlastnú výrobu. V prípade požiadaviek prevedieme kompletné balenie výrobku v našej firme.

Blistre